Terazzo

Terrazzo är en konststen som framställs av krossad marmor eller av hårdbergarter och cement. Den används främst som granitimitation och mosaikimitation vid invändig dekorering och till golvbeläggning. Du ser plattan ofta i offentliga miljöer så som Centralstationer eller stormarknader. Terazzo (även cementmosaik eller konstbetong) består av cement och färgat stenkross. Ballasten är oftast marmor eller någon annan färgad stenart med en kornstorlek från cirka 5 mm och uppåt. Cementen kan vara grå eller vitcement som gjuts till skivor eller prefabricerade byggelement såsom trappor, väggar eller andra detaljer.


Cement-terazzo är ett förädlat material som består av marmorflisor ihop med vit cement och pigment. Efter 28 dagar härdning, som är den minsta tiden för att uppnå maximal hårdhet, produceras det i standardstorlek (305x124x84 cm) med vakumteknologi. Materialet kan sedan skäras till trappor, inredning eller golv. Dess konkurrenskraftiga pris och kromatiska homogenitet gör det till det perfekta materialet för viktiga projekt som också kan realiseras i speciella färger som tas fram tillsammans med tekniska experter.

Cement-terazzo syns ofta på stormarknader, köpcentra, vänthallar eller andra ställen där miljön kräver ett underlag med extremt hög tålighet men samtidigt lättstädat och snyggt. 

På bilden till vänster ser du ett klassiskt Terazzo mönster som kan ses på många platser i Sverige. 

Epoxy-terazzo är ett förädlat material som består av marmorhackning ihop med speciella hartser och pigment.

Producerad i block (305x124x84 cm) med vakuumteknologi. När materialet har härdat skärs den i plattor, trappor, ramper och väggbeklädnader för inredning.
Materialets höga motståndskraft mot nötning, hållfasthet samt dess kromatiska homogenitet gör ett lämpligt material för stora områden.

En Epoxy-terazzo som inehåller en hög halt med marmorflisor är det mest motståndskraftiga och slitstarka som du kan välja ur Terazzo familjen.